آشنایی با نحوه عملکرد دیفرانسیل در موتور کامیون!

در
دسته بندی ها: اخبار

آشنایی با نحوه عملکرد دیفرانسیل باز یا دیفرانسیل استاندارد در موتور!

دیفرانسیل باز یا دیفرانسیل استاندارد یک قطعه بسیار مهم در موتور کامیون است که سبب می شود قدرت موتور توسط میلگارد دیفرانسیل به چرخ های کامیون منتقل انتقال یابد و همین امر کامیون را برای حرکت آماده می کند. وظیفه اصلی دیفرانسیل موتور کامیون قرار دادن چرخ ها در وضعیتی است که بتوانند با دوری متفاوت با دور موتور بچرخند. به طور مثال تصور کنید کامیون در حال چرخش به سمت راست است! بدیهی است در این وضعیت چرخ سمت چپ باید مسافت بیشتری را نسبت به چرخ سمت راست طی کند. به عبارت دیگر، چرخ سمت چپ باید با دور بیشتری نسبت به چرخ دیگر بچرخد. اگر این چرخ ها توسط یک شفت به یکدیگر متصل باشند، چرخ کامیون در پیچ ها با لغزش همراه خواهد بود و این دقیقا همان جایی است که نقش دیفرانسیل باز پررنگ می شود!

دیفرانسیل باز قطعه ای است که هوشمندانه در موتور به کار رفته است!

طراحی هوشمندانه دیفرانسیل باز موتور این امکان را به چرخ های کامیون می دهد تا تحت نیروی محرک موتور با سرعت های مختلف به حرکت در بیایند. حال با آنالیز مرحله به مرحله خواهیم دید دیفرانسیل چگونه این کار را انجام می دهد.

دیفرانسیل باز یا استاندارد چگونه عمل می کند؟

در مورد نحوه عملکرد دیفرانسیل باز باید بگوییم که قدرت موتور توسط یک دنده پینیون به دنده رینگی دیفرانسیل  منتقل می شود. سپس، دیده رینگی به یک دنده عنکبوتی که در مرکز این قطعه قرار دارد، متصل می شود. بهتر است بدانید که دنده عنکبوتی قادر به حرکت در دو راستاست:

  • دنده عنکبوتی می تواند در راستای چرخش دنده رینگی حرکت کند.
  • دنده عنکبوتی می تواند حول محور خود حرکت کند.

زمانی که کامیون روشن می شود و موتور به کار می افتد و دنده عنکبوتی از کناره ها به دو دنده دیگر متصل می شود. بنابراین، قدرت موتور از پینیون موجود در دیفرانسیل به چرخ ها انتقال می یابد. حال بیایید حالت های مختلف حرکت کامیون و نحوه تاثیر گذاری دیفرانسیل باز را بررسی کنیم.

کامیون در حال حرکت مستقیم باشد!

اگر کامیون در حالت حرکت مستقیم باشد، در این حالت دنده عنکبوتی بدون چرخش حول محور خودش، همراه با دنده رینگی خواهد چرخید. دنده عنکبوتی دنده پلوس های کناری را با سرعت های یکسان به چرخش در می آورد. به عبارت دیگر، در حرکت مستقیم کامیون مجموع دنده عنکبوتی به صورت یک پارچه عمل می کند.

کامیون در حال گردش به راست است!

اگر کامیون در حال گردش به راست باشد، دنده عنکبوتی موجود در دیفرانسیل باز موتور کامیون نقش بسیار مهمی را بر عهده خواهد داشت. در این حالت، دنده عنکبوتی همراه با چرخش حول محور خودش با دنده رینگی نیز خواهد چرخید. پس می توانیم بگوییم که دنده عنکبوتی دارای یک حرکت ترکیبی خواهد بود. اثر این حرکت ترکیبی بر روی دنده پلوس ها جالب است! در حالت اتصال کامل، سرعت محیطی دنده عنکبوتی با دنده پولس برابر است.

زمانی که دنده عنکبوتی در حال چرخش و گردش به صورت همزمان است، سرعت محیطی سمت چپ دنده عنکبوتی برابر با مجموع سرعت های چرخشی و گردشی است. این در حالی است که سرعت محیطی در سمت راست دنده عنکبوتی برابر با تفاضل این دو سرعت است. به عبارت دیگر، دنده پولس سمت چپی سرعت بالاتری نسبت به دنده پولس سمت راستس خواهد داشت. بدین ترتیب؛ دیفرانسیل باز قادر است تا سرعت های متفاوتی را برای هر چرخ تامین کند.

کامیون در حال گردش به چپ است!

زمانی که کامیون در حال گردش به چپ در یک پیچ است، دنده عنکبوتی در جهت عکس به چرخش خواهد افتاد. برای تحمل فشار و بار بیشتر معمولا یک دنده عنکبوتی دیگر به مجموعه اضافه می شود. حتی گاهی از چهار یا بیشتر دنده عنکبوتی درون دیفرانسیل باز موتور کامیون استفاده می شود.

وظایف دیگر دیفرانسیل باز!

دیفرانسیل، به غیر از ایجاد امکان دورهای متفاوت برای چرخ ها، دو وظیفه دیگر نیز بر عهده دارد که به شرح زیرند:

  • اولین وظیفه آن کاهش دور دریافتی از دنده پینیون است. این حالت منجر به افزایش گشتاور نیز خواهد شد.
  • دوم وظیفه آن تغییر زاویه جریان قدرت موتور تحت زاویه 90 درجه است.

مشکل اساسی دیفرانسیل باز یا استاندارد!

همانطور که متوجه شده اید دیفرانسیل باز یا استاندارد قادر است که چرخ های کامیون را در دورهای متفاوتی به حرکت در بیارود، با این حال این دیفرانسیل دارای یک مشکل اساسی است. حالتی را تصور کنید که یک چرخ سطح چسبندگی مناسبی را دارد و چرخ دیگر در زمین لغزنده قرار گرفته است. در این حالت دیفرانسیل باز بخش عمده ای از نیروی موتور را به چرخ تحت لغزش انتقال می دهد که با اینکار چرخ ها دیگر قادر به حرکت نخواهند بود. برای حل این مشکل، دیفرانسیل های لغزش محدود یا LSD تولید شده اند.

قیمت و خرید دیفرانسیل و اکسل کامیون